Публикации, статьи

Status of 172 MHz RF System for VEPP-2000 Collider

Submitted by dshwartz on Thu, 04/16/2015 - 14:10
V.S.Arbuzov, Yu.A.Biryuchevsky, A.A.Bushuev, E.I.Gorniker, E.K.Kendjebulatov, A.A.Kondakov, I.A.Koop, S.A.Krutikhin, Ya.G.Kruchkov, I.V.Kuptsov, G.Ya.Kurkin, N.V.Mityanina, S.V.Motygin, V.N.Osipov, V.M.Petrov, A.M.Pilan, A.M.Popov, V.P.Prosvetov, E.A.Rotov, I.K.Sedlyarov, Yu.M.Shatunov, A.G.Tribendis, V.N.Volkov, S.V.Volobuev