Публикации, статьи

Design of the VEPP-2000 Vacuum System

Submitted by dshwartz on Fri, 04/17/2015 - 21:00
V.V. Anashin, A.A. Bushuev, A.N. Dranichnikov, R.V. Dostovalov, A.V. Evstigneev, N.V. Fedorov, L.G. Isaeva, A.A. Krasnov, I.A. Koop, V.S. Kuzminykh, N.A. Mezentsev, I.N. Nesterenko, V.N. Osipov, L.M. Schegolev, Yu.M. Shatunov, N.I. Zubkov