Status of the Electron-Positron Collider VEPP-2000

Year: 
2 013
Authors: 
A. Romanov, D. Berkaev, A. Kasaev, I. Koop, A. Kyrpotin, A. Lysenko, E. Perevedentsev, V. Prosvetov, Yu. Rogovsky, A. Senchenko, P. Shatunov, Yu. Shatunov, D. Shwartz, A. Skrinsky, I. Zemlyansky, Yu. Zharinov
Publisher: 
JACoW