Публикации, статьи

Comissioning of Upgraded VEPP-2000 Injection Chain

Submitted by dshwartz on Thu, 08/25/2016 - 16:32
D.E. Berkaev, A.V. Andrianov, K.V. Astrelina, V.V. Balakin, A.M. Barnyakov, O.V. Belikov, M.F. Blinov, D.V. Bochek, D. Bolkhovityanov, F.A. Emanov, A.R. Frolov, K. Gorchakov, Ye.A. Gusev, A.S. Kasaev, E. Kenzhbulatov, I. Koop, I.E. Korenev, G.Y. Kurkin, N.N. Lebedev, A.E. Levichev, P.V. Logatchov, A.P. Lysenko, D.A. Nikiforov, V.P. Prosvetov, Yu. A. Rogovsky, S.L. Samoylov, A.I. Senchenko, P.Yu. Shatunov, Y.M. Shatunov, D.B. Shwartz, A.A. Starostenko, I.M. Zemlyansky, Yu.M. Zharinov